Chương trình cử nhân trực tuyến

FTU – TOPICA

TIN TỨC

CÔNG NGHỆ HỌC TẬP

Multimedia Learning

Mobile, Desktop, Tablet, TV.

Social Learning

Gia tăng kết nối sinh viên, giảng viên, doanh nhân, mentor.

Adaptive Learning

Lộ trình học thích ứng, cá nhân hóa đến từng học viên.

Bilateral Learning Tools

Tương tác 2 chiều thời gian thực. Thực hành online workshop.

AI Emotion Recognition

Nhận diện cảm xúc giúp tăng động lực và cảm hứng học tập.

GƯƠNG MẶT GIẢNG VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN FTU – TOPICA
UY TÍN QUỐC TẾ

0
+ năm
Đào tạo và phát triển
0
+
Trường đối tác
0
%
Sinh viên ra trường có việc làm sau TN
0
+ năm
Cung cấp nền tảng công nghệ và dịch vụ ĐH trực tuyến
0
Trường hợp tác tại Việt Nam, Philippines, Mỹ...
0
+
Cựu sinh viên thăng tiến thành đạt