Luật thương mại quốc tế

Với chương trình này, người học được cung cấp:

  • Kiến thức về pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế (luật chơi của WTO, ASEAN, EU…)
  • Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại, hợp đồng thương mại quốc tế
  • Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế, kỹ năng tranh tụng tại các cơ quan giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
  • Khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh pháp lý
  • Khả năng kết hợp tư duy pháp lý và tư duy kinh tế để thành công trong môi trường kinh doanh toàn cầu

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp:

  • Luật sư về luật Thương mại quốc tế tại các văn phòng và công ty luật trong và ngoài nước – Cán bộ pháp chế tại doanh nghiệp, tập đoàn Việt Nam và quốc tế
  • Cán bộ pháp chế tại các Bộ, Ban ngành, các cơ quan quản lý nhà nước
  • Chuyên gia tại các tổ chức quốc tế như WTO, IMF, WB…
  • Chuyên gia tư vấn, giảng viên về luật Thương mại quốc tế tại các trường đại học

Quản trị kinh doanh quốc tế

Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế được trang bị các kiến thức nền tảng về Quản trị kinh doanh như lập kế hoạch…

 

Kinh tế quốc tế

Sinh viên ngành Kinh tế quốc tế được trang bị các kiến thức nền tảng về kinh tế học, các kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế…

 

Take a look for yourself. cialis for sale Garcinia Cambogia Extra comprises of two of the most effective natural ingredients in existence — Garcinia Cambogia and Raspberry Ketone.