Quản trị kinh doanh quốc tế

Với chương trình này, người học được cung cấp:

Kiến thức chung về quản trị kinh doanh như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, điều hành đánh giá kiểm tra, kiểm soát tất cả các hoạt động chức năng của một doanh nghiệp: chiến lược, tài chính, nhân sự, kế toán, quản trị tác nghiệp, marketing… đặc biệt trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực:

  • Quảng cáo và marketing quốc tế
  • Tư vấn kinh doanh
  • Ngoại giao và đối ngoại
  • Phát triển kinh doanh quốc tế
  • Vận tải và logictics

Kinh tế quốc tế

Sinh viên ngành Kinh tế quốc tế được trang bị các kiến thức nền tảng về kinh tế học, các kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế…

 

Luật thương mại quốc tế

Đào tạo cử nhân ngành Luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có tư duy tổng hợp về pháp luật…